Към съдържанието

Генериране на ентропия от бял шум с RTL-SDR донгъл

https://github.com/pwarren/rtl-entropy