Към съдържанието

Работа с Unix сокети в C – съвети и особени моменти

http://www.softlab.ntua.gr/facilities/documentation/unix/unix-socket-faq/unix-socket-faq.html